Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Địa hình

Chương trình tạo ra các mẫu địa hình kỹ thuật số từ các điểm hữu hạn đầu vào. Chương trình tính khối lượng đất đào, đắp của đê, kè vv. Ngoài ra, chương trình cũng đem lại những tính năng khác để quản lý các môđun khác thuộc bộ GEO5.

Giá chương trình: $690 ( 600 € )
 • Available in packages:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Các tính năng chính

 • Phát sinh mẫu địa hình kỹ thuật số (DTM) từ các điểm nhập vào
 • Nhập dữ liệu ở thể TXT hay DXF và đo trắc địa, nhập dữ liệu LandXML
 • Tính thể tích khối lược hố đào và đất đắp (thể khối)
 • Đầu vào hình dạng của các kết cấu và loại đất
 • Mô hình hoá các lớp địa kỹ thuật sử dụng các lỗ khoan
 • Mô hình hoá mực nước ngầm
 • Thân thiện với người sử dụng, thân thiện với hình ảnh đồ hoạ 3D
 • Vẽ các đường viền bao quanh
 • Xuất các dữ liệu trong các chương trình GEO5
 • Công tác quản lý các chương trình GEO5

More Features

Tài liệu đào tạo

Bản cập nhật GEO5 mùa xuân 2020

GEO5 2019

Tin tức chương trình

 • Cọc đôi (Kiểm tra cọc cừ)
 • Làm mịn mạng lưới bằng tối ưu hóa (Ổn định mái dốc)
 • Bộ nhớ Geo được thêm vào hầu hết các chương trình
 • Tạo mặt cắt địa chất từ mô hình lớp đất (Địa tầng)
 • Bộ hướng dẫn kỹ thuật mới và cập nhật

"Địa hình" Thí dụ văn bản đầu ra

GEO5 Terrain - Output Report Sample

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi
More testimonials

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.