GEO5 Phần mềm

PTHH – Dòng chảy

GEO5 PTHH – Chương trình dòng nước được sử dụng để phân tích trạng thái ổn định hoặc tức thời của dòng chảy (dòng chảy thấm). Cung cấp đặc tính vật liệu và các điều kiện biên cho mô hình, chương trình sẽ tính toán sự thay đổi và trạng thái ổn định của sự phân bố áp lực nước lỗ rỗng, độ bão hòa tại những vùng chưa bão hòa, tốc độ thấm và các dòng chảy đến/dòng chảy đi qua mô hình. Kết quả tính toán mức nước ngầm có thể nhập vào các phân tích ứng suất-biến dạng theo tiêu chuẩn.

Dòng chảy là một phần mở rộng của chương trình PTHH FEM program sử dụng cho các vấn đề địa kỹ thuật tổng quát.

Các tính năng chính

 • Mô hình vật liệu cho vùng không bão hòa
  • Mô hình tuyến tính logarit 
  • Mô hình Van Genuchten
  • Mô hình Gardner
 • Cơ sở dữ liệu của vật liệu theo hệ thống phân loại USCS và độ sệt của đất
 • Điều kiện biên:
  • Đường không thấm nước
  • Đường thấm
  • Áp lực nước lỗ rỗng cho phép
  • Dòng chảy vào / dòng chảy ra cho phép
  • Mặt thấm với những điều kiện không có trong tùy chọn
 • Các điều kiện điểm thủy lực:
  • Dòng chảy vào / Dòng chảy ra
  • Áp lực nước lỗ rỗng tại một điểm
 • Có khả năng thể hiện sự thấm cục bộ giữa lớp bề mặt (lớp tiếp xúc) và dầm
 • Phân tích sơ khai về sự thoát nước và đường thoát nước ưu tiên
 • Nhập và xuất hình dạng và kết quả tính toán nước ngầm với định dạng DWG, DXF
 • Chia sẻ kết quả tính toán nước ngầm giữa các dự án thông qua GeoClipboard
 • Thể hiện rõ ràng sự phân bố áp lực nước lỗ rỗng, vận tốc dòng chảy và mức nước ngầm 

More Features

Tài liệu đào tạo

Môđun mở rộng của chương trình PTHH:

Môđun không được cung cấp riêng biệt. Bắt buộc kèm theo các chương trình PTHH khác.

"PTHH – Dòng chảy" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Các tính năng mới của GEO5 2024

GEO5 2024
 • Mô đun phần mềm mới – Phòng thí nghiệm Đ.K.T
 • Kết nối đám mây
 • Mô hình Hoek-Brown (PTHH)
 • Đầu ra cho máy in khổ lớn (Địa tầng)
 • IFC - Đầu vào dữ liệu người dùng mới

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.