GEO5

Kết quả đầu ra

Định nghĩa của các định dạng xuất kết quả

Tất cả các Mô đun phần mềm tự động tạo kết quả đầu ra rõ ràng và ngắn gọn, chứa tất cả dữ liệu đầu vào, kết quả trung gian và kết quả kiểm tra khả năng chịu lực. Trong trường hợp liên kết nhiều Mô đun phần mềm, kết quả đầu ra chứa tất cả các phần hoặc chỉ các phần do người dùng lựa chọn.

Tạo một báo cáo kết quả đầu ra

Thêm ảnh, tệp đính kèm, phụ lục

Kết quả đầu ra có thể chứa số lượng hình ảnh không giới hạn. Chúng được sắp xếp theo cấu trúc cây dựa theo vị trí hình ảnh được xuất ra trong Mô đun phần mềm.

Tài liệu cũng có thể bao gồm bất kỳ tệp đính kèm nào; như là ảnh, PDF, v.v. Điều này có nghĩa là người dùng có thể lưu trữ tài liệu dự án hoàn chỉnh tại 1 địa chỉ duy nhất.

Giới thiệu tính năng Phụ lục

Xuất dạng văn bản PDF/MS

Kết quả đầu ra có thể được in trực tiếp, xuất dưới dạng tài liệu PDF hoặc mở trong MS Word để chỉnh sửa thêm.

Chế độ chú thích

Hình ảnh có thể chứa nhiều dữ liệu đồ họa khác nhau như kích thước, đường gạch chéo, đường bo góc và các chú thích do người dung tạo ra. Các chú thích được tạo trong chế độ chỉnh sửa đồ họa trong Mô đun phần mềm cho phép thêm các mục như văn bản dạng text hay vẽ đường thẳng trên bản vẽ hiển thị.

Giới thiệu tính năng Tạo chú thích và ghi chú

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.