GEO5

Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng

Hướng dẫn Kỹ thuật (manual) được thiết kế hướng dẫn chi tiết từng bước (step by step) một để giải thích chi tiết cách xử lý từng chức năng khi dùng phần mềm. Chúng tôi cũng cung cấp Tài liệu hướng dẫn kiểm chứng và các bài báo khoa học nghiên cứu.

Settings
Chương trình:
Ngôn ngữ:
No. Tên Cập nhật Các chương trình liên quan
No. 45 Sử dụng „Tạo ghi chú“ Sử dụng „Tạo ghi chú“ 12/2020 Các chương trình liên quan : GEO5
No. 46 Modun “Công tác đất“ Modun “Công tác đất“ 12/2020 Các chương trình liên quan : Địa tầng – Công tác đất

PDF

Để xem tài liệu ơ dạng PDF, bạn cần có Adobe Reader

Hãy thử sử dụng phần mềm GEO5

Kích hoạt và sử dụng miễn phí Phiên bản dùng thử 14 ngày không bị giới hạn các tính năng phân tích.