Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Nâng cấp đơn

Cập nhật đơn giúp người dùng các phiên bản cũ chuyển lên phiên bản mới nhất của GEO5. Bạn có thể xem chi phí Cập Nhật đơn trên cửa hàng bằng cách đăng nhập vào tài khoản của bạn. Người đăng ký Fine Maintenance được miễn phí tất cả cập nhật.

  • Khi thanh toán 1 lần Cập Nhật đơn, người dùng sẽ nhận được phiên bản mới nhất của GEO5.
  • Chi phí cho Cập Nhật đơn chỉ bằng 20% giá cho tất cả bản quyền hiện tại, nhân với số lượng phiên bản ra đời sau phiên bản gốc của người dùng.
  • Tất cả phiên bản trước phiên bản mà người dùng mua có thể tải miễn phí.
  • Chi phí có thể xác định trong tài khoản của bạn (bằng cách nhập số hiệu bản quyền) hoặc liên hệ với chúng tôi.
  • Tất cả khuyến mại nhận được khi thanh toán phiên bản gốc không được tính trong chi phí Cập Nhật đơn.
  • Chi phí tối đa cho một lần Cập Nhật đơn là 80% giá phần mềm.

Phiên bản mới đọc được dữ liệu lưư bởi phiên bản cũ. Khả năng tương thích giữa các bả với nhau không được hỗ trợ.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.