Toto video ukazuje, jak použít již vytvořené inženýrskogeologické řezy k vytvoření 3D modelu podloží.