Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

Các thí nghiệm hiện trường

GEO5 cung cấp phân tích kết cấu trực tiếp từ dữ liệu thí nghiệm hiện trường (SPT, CPT, DMT, PMT) và tránh hoặc giảm định nghĩa các thông số chuẩn của đất. Tất cả các loại thử nghiệm hiện trường có thể đưa vào hoặc nhập vào chương trình Địa tầng.

Chương trình hỗ trợ nhập dữ liệu thí nghiệm hiện trường

Những mục chính của các chương trình địa kỹ thuật thường là sử dụng các thông số của đất, cần thu thập bằng các khảo sát địa chất và thí nghiệm. Khi sử dụng tính toán dựa trên các bài kiểm tra tại hiện trường, những dữ liệu này không bắt buộc và đầu vào cơ sở chỉ là dữ liệu từ các bài kiểm tra.

Phần mềm GEO5 bao gồm một số chương trình cho phép nhập trực tiếp các bài kiểm tra tại hiện trường (thí nghiệm CPT, thí nghiệm giãn nở phẳng, thí nghiệm DPT - PMT - kiểm tra áp lực, SPT - kiểm tra xuyên tiêu chuẩn).

Chương trình Cọc CPT phân tích khả năng chịu tải và lún của cọc theo thí nghiệm (CPT).

GEO5 Pile CPT      GEO5 Spread footing     

Chương trình Phân tích Móng nông CPT phân tích khả năng chịu tải và lún của móng theo thí nghiệm (CPT), kiểm tra thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) và thí nghiệm giãn nở phẳng (DMT).

Chương trình Móng nông phân tích sự lún của móng nông theo thí nghiệm (DMT).

Chương trình Cọc mini tính toán mô đun phản ứng của đất dưới đáy theo thí nghiệm áp suất (PMT) và kiểm tra thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).

Chương trình Kiểm tra tường cừ cho phép phân tích mô đun của phản ứng dưới đáy theo thí nghiệm áp suất (PMT) và thí nghiệm dải giãn nở phẳng (DMT).

GEO5 Sheeting Check     GEO5-2018-Stratigraphy-video-presentation

Có thể đưa (hoặc nhập vào) bất kỳ một trong các loại kiểm tra thí nghiệm hiện trường đã được đề cập trong chương trình Địa tầng để tạo ra mô hình địa chất của các lớp đất.

Mô đun Địa tầng - Trụ hố khoan được sử dụng để báo cáo dữ liệu địa chất từ khảo sát địa chất (hố khoan, hố đào, SPT, CPT, DMT… và hơn nữa).

Mô đun Địa tầng – Mặt cắt địa chất được thiết kế để tạo ra các mặt cắt thẳng và nhiều đường thẳng với trực quan hóa các thí nghiệm hiện trường với các đặc điểm đất và mô tả của người dùng.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.