Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Các thí nghiệm hiện trường

GEO5 cung cấp phân tích kết cấu trực tiếp từ dữ liệu thí nghiệm hiện trường (SPT, CPT, DMT, PMT) và tránh hoặc giảm định nghĩa các thông số chuẩn của đất. Tất cả các loại thử nghiệm hiện trường có thể đưa vào hoặc nhập vào chương trình Địa tầng.

Chương trình hỗ trợ nhập dữ liệu thí nghiệm hiện trường

Những mục chính của các chương trình địa kỹ thuật thường là sử dụng các thông số của đất, cần thu thập bằng các khảo sát địa chất và thí nghiệm. Khi sử dụng tính toán dựa trên các bài kiểm tra tại hiện trường, những dữ liệu này không bắt buộc và đầu vào cơ sở chỉ là dữ liệu từ các bài kiểm tra.

Phần mềm GEO5 bao gồm một số chương trình cho phép nhập trực tiếp các bài kiểm tra tại hiện trường (thí nghiệm CPT, thí nghiệm giãn nở phẳng, thí nghiệm DPT - PMT - kiểm tra áp lực, SPT - kiểm tra xuyên tiêu chuẩn).

Chương trình Cọc CPT phân tích khả năng chịu tải và lún của cọc theo thí nghiệm (CPT).

GEO5 Pile CPT      GEO5 Spread footing     

Chương trình Phân tích Móng nông CPT phân tích khả năng chịu tải và lún của móng theo thí nghiệm (CPT), kiểm tra thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT) và thí nghiệm giãn nở phẳng (DMT).

Chương trình Móng nông phân tích sự lún của móng nông theo thí nghiệm (DMT).

Chương trình Cọc mini tính toán mô đun phản ứng của đất dưới đáy theo thí nghiệm áp suất (PMT) và kiểm tra thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT).

Chương trình Kiểm tra tường cừ cho phép phân tích mô đun của phản ứng dưới đáy theo thí nghiệm áp suất (PMT) và thí nghiệm dải giãn nở phẳng (DMT).

GEO5 Sheeting Check    

Bất kỳ loại thí nghiệm hiện trường nào được đề cập đều có thể được gán (hoặc nhập) vào chương trình Địa tầng để tạo ra mô hình địa chất của các lớp dưới đất. Các mô đun Địa tầng – Trụ hố khoanĐịa tầng - Mặt cắt cho các báo cáo khảo sát địa chất chuyên nghiệp có sẵn cho chương trình này.

Quy trình làm việc Địa tầng

Quy trình làm việc có thể chia làm ba bước. Đầu tiên, để tạo ra các báo cáo dữ liệu địa chất từ các thí nghiệm hiện trường, sau đó là tạo các mặt cắt địa chất và cuối cùng là thiết kế mô hình địa chất 3D.

GEO5-2019-Video-Stratigrafie-geological-data-reporting-from-site-investigation

1. Geological data reporting

GEO5-2019-Video-Stratigraphy-creation-of-geological-cross-section

2. Creating geological
cross sections

GEO5-2019-Video-Stratigrafie-3D-subsoil-modeling-in-Stratigraphy

3. 3D subsoil modeling

Mô hình đã tạo có thể được sửa đổi bằng cách sử dụng mô đun Địa tầng – Công tác đất.

GEO5 Stratigraphy - Earthworks - Building modeling and cubature calculations

4. Building modeling and
cubature calculations

Mô-đun địa tầng

Mô đun Địa tầng GEO5 – Trụ hố khoan GEO5 được thiết kế để tạo báo cáo dữ liệu địa chất từ sự thăm dò địa chất (lỗ khoan, giếng, SPT, CPT, DMT và hơn nữa). Nó cung cấp một cơ sở dữ liệu về các mẫu được xác định trước và khả năng tạo các mẫu và báo cáo dữ liệu do người dùng xác định.

Mô đun Địa tầng GEO5 - Mặt cắt tạo ra các mặt cắt địa chất dễ dàng mà không cần bất kỳ chương trình CAD bổ sung nào. Thuyết minh địa chất có thể được thực hiện bằng cách nhập các giao diện giữa các lớp, lỗi và kết nối các lỗ khoan vào mô hình. Mực nước ngầm, kết cấu và mô tả người dùng có thể được thêm vào bản vẽ mặt cắt.

Mô đun Địa tầng GEO5 - Công tác đất được thiết kế để mô hình hóa các kết cấu, như hố móng, đường bộ, đường sắt, mỏ đá, mái dốc và cấu trúc khác. Nó cũng cung cấp tính toán khối lượng đào đắp hoặc dịch chuyển địa hình. Các mặt cắt ngang có thể được xuất sang các chương trình GEO5 khác cũng có thể được tạo.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.