GEO5

Khách hàng của chúng tôi

HIện nay, chúng tôi có hơn 9000 khách hàng ở hơn 155 quốc gia trên toàn thế giới sử dụng phần mềm của chúng tôi hiệu quả. Hãy nhìn vào các dự án sử dụng phần mềm GEO5 thiết kế các đánh giá của khách hàng khi sử dụng giải pháp của chúng tôi.

Argentina

 • Jorge Juan Marcuzzi y Asociados SH

Brasil

 • Federal University of Paraná
 • Laboratório de Mecânica dos Solos da UFRN
 • Nascimbem Calculo Estrutural
 • Universidade de Brasília
 • Universidade Estadual de Goias
 • Universidade Federal do Para – ITEC

Chile

Chủng Quốc Hoa Kỳ

Colombia

El Salvador

Mexico

Panama

 • Universidad Tecnológica de Panamá - UTP

  Universidad Tecnológica de Panamá - UTP

Paraguay

Peru

Puerto Rico

 • Ingeniar, Engineering Solutions PSC

Venezuela