Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Khách hàng của chúng tôi

Khách hàng của chúng tôi rất đa dạng, từ những công ty tư vấn thiết kế kết cấu hàng đầu thế giới, đến những đơn vị nhỏ hơn. Họ đang sử dụng phần mềm của chúng tôi với rất nhiều tiện ích và giá cả phải chăng. Hiện tại, có hơn 5000 khách hàng trên hơn 130 nước trên thế giới hài lòng với bộ phần mềm GEO5. Xin hân hạnh giới thiệu một số khách hàng chính của chúng tôi:

Viet Nam

 • Faculty of Civil Engineering-HCMUT, o Chi Minh City University of Technology

  Faculty of Civil Engineering-HCMUT, o Chi Minh City University of Technology

 • HIM LAM INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY

  HIM LAM INFRASTRUCTURE JOINT STOCK COMPANY

  Web: www.himlam.com/index.asp

 • University of Transport and Communications (UTC)

  University of Transport and Communications (UTC)

Ấn Độ

 • Babu Banarsi Das Institute of Technology - Ghaziabad

  Babu Banarsi Das Institute of Technology - Ghaziabad

 • BITS Pilani

  BITS Pilani

 • CSIR-Central Building Research Institute

  CSIR-Central Building Research Institute

 • SASTRA University

  SASTRA University

 • Annanmar Consultants
 • Bharat Heavy Electrical Limited
 • Central Road Research Institute
 • Delhi Metro Railway Corp. Pvt Ltd
 • Dept. of Civil Engg.
 • Gammon India Ltd.
 • Indian Institute of Technology
 • Indian Oil Corporation Ltd
 • Jaypee University of Information Technology
 • JNTU College of Engineering
 • Lexus Engineers
 • National Institute of Technology - Silchar
 • National University of Transportation
 • PUNE INSTITUTE OF ENGINEERING
 • RITES LTD
 • S.G.JOAG Consulting Engineers
 • Sardar Vallbhbhai National Institute of Technology
 • Skanska Cementation India Limited
 • SMS Consulting Engineers
 • University Baroda
 • University Visvesvaraya College

Hàn Quốc

 • DongGuk University

  DongGuk University

 • Kimpo College

  Kimpo College

Indonesia

 • Binus University

  Binus University

 • Institut Teknologi Sepuluh Nopember

  Institut Teknologi Sepuluh Nopember

 • Universitas Kristen Petra

  Universitas Kristen Petra

 • PT PANCA TETRASA
 • PT SOILENS

Iran, Islamic Republic of

Israel

 • A. Blank - A. Lehrer Consulting Eng. Ltd.
 • Machta-geotechnics
 • TWIN (T.E.O.M.) Design and Consulting

Malaysia

 • Universiti Teknologi Mara Pahang

  Universiti Teknologi Mara Pahang

 • B.B Trading Co. Sdn. Bhd.
 • Bina Samadra Sdn Bhd
 • Cara Ikram Sdn Bhd
 • DE Perunding Sdn Bhd
 • Dpi Konsult Sdn Bhd
 • Econpile (M) Sdn Bhd
 • EDP Consulting Group Sdn Bhd
 • Engineering and Environmental Consultants Sdn Bhd
 • Engineers
 • HSS Engineering Sdn Bhd
 • Inovatif Jurutera Perunding
 • Institut Penyelidikan Teknologi Nuklear Malaysia,
 • Inti International University
 • Jurunding HYH Sdn. Bhd.
 • Jurutera Konsult Maju Sdn. Bhd
 • Jurutera Perunding Al-Ikhlas Sdn. Bhd
 • Kemasepakat Sdn. Bhd
 • Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar
 • Lion Merge Sdn Bhd
 • Lye Chin Hong
 • LYS Consult Sdn Bhd
 • Ministry of Agriculture
 • OMNI (B) Sdn Bhd
 • Ooi & Associates.
 • Perunding ACE Sdn Bhd.
 • Perunding Budiman Utama Sdn. Bhd.
 • Perunding F S & Rakan-Rakan Sdn Bhd
 • Perunding MSA Sdn. Bhd.
 • Perunding TAC
 • Perunding Wijaya Sdn. Bhd.
 • Strutech Engineering Consultants Sdn Bhd
 • Sunway Piling Sdn. Bhd.
 • T & C Consult
 • Tan Kim Suan
 • TechniPro Consult Sdn. Bhd
 • TSSC Lim Sdn Bhd
 • University Sains Malaysia.
 • WEA Engineers & Associates Sdn Bhd
 • Wellcore Sdn Bhd

Philippines

 • Saint Louis University
 • Saint Mary’s University

Saudi Arabia

Singapore

 • Boskalis International BV
 • Chiyoda Singapore Pte Ltd
 • CSC holdings Ltd
 • E123 Consultants
 • ECON-NCC JV
 • GCE Consulting Engineers
 • GEOTECHNICS PHIL INC.
 • HCE Engineers Partnership
 • K.L. Yap Consultants
 • MM Engineering Consultants
 • National University of Singapore
 • S A & P Associates
 • Shimizu corporation
 • Sinjori Pte Ltd
 • SMS Consulting Engineers
 • Woh Hup Pte Ltd

Thái Lan

Trung Quốc

United Arab Emirates

 • The American University in Dubai

  The American University in Dubai

 • University of Wolverhampton

  University of Wolverhampton

 • SPEKTRA JEOTEK - ABU DHABI

Other

 • Oman Drilling & Soil Technology Co. LLC (Oman)
 • National Institute of Transportation (Pakistan)
 • Aleppo university (Syrian Arab Republic)

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.