Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Chương trình phân tích lún và sự cố kết dùng để xác định mức lún theo phương thẳng đứng và sự cố kết của nền đất dưới móng, đê, kè, nền đắp, dưới tải trong tùy theo thời gian

$625 Giá giấy phép
+ $94 Annual Maintenance
Mua
 • Có sẵn trong các gói:
$250 Hàng năm
Mua
 • Có sẵn trong các gói:

Các tính năng chính

 • Phân tích lún theo các lý thuyết khác nhau (Janbu, Buisman, đất yếu, sử dụng chỉ số và hệ số nén, lún thứ cấp theo Lade)
 • Phân lớp môi trường đất nền tổng quát
 • Có sẵn bộ thông số của đất nền
 • Số lượng tuỳ ý tải trọng tác dụng lên kết cấu (băng, hình thang, tải trọng tập trung)
 • Xử lý địa hình theo từng công tác phân tích
 • Hiển thị giá trị cuối cùng của các sự thay đổi khác nhau hoặc sự khác nhau của chúng từ giai đoạn này đến giai đoạn khác
 • Giảm vùng ảnh hưởng theo lý thuyết về độ bền vật liệu hoặc theo tỷ lệ phần trăm áp suất định tĩnh hoặc theo nền đất không nén được
 • Phân tích lún dựa trên môđun Oedometric được xác định bởi đường cong tải trọng oedometric
 • Tự động phân tích lún và ứng suất tại tất cả các điểm quan trọng
 • Kết quả lún cho các gờ chắn riêng biệt
 • Phân tích lún phú thuộc theo thời gian (sự cố kết)
 • Các kết quả được hiển thị trong các dải màu
 • Hiển thị hệ số cố kết trong đồ thị
 • Nhập và xuất dữ liệu ở dạng DWG, DXF

More Features

$625 Giá giấy phép
+ $94 Annual Maintenance
Mua
 • Có sẵn trong các gói:
$250 Hàng năm
Mua
 • Có sẵn trong các gói:

Tài liệu đào tạo

"Tính lún" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

New Features in GEO5 2023

GEO5 2023
 • Mobile App for data collection
 • Point Cloud - new program
 • Hoek Brown model
  (Slope Stability)
 • Construction stages an be inserted (All Programs)

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.