Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Liên hệ Hỗ trợ

Trước khi bạn liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi, xin vui lòng kiểm tra bạn đang dùng phiên bản mới nhất của các sản phẩm của bạn hay không .

Vấn đề vẫn tồn tại?

Hỗ trợ miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật cơ bản được cung cấp cho tất cả khách hàng của chúng tôi qua e-mail hoặc qua Mẫu liên hệ hỗ trự kỹ thuật miễn phí.

Ngoài ra, nếu có thể, hỗ trợ kỹ thuật cũng được cung cấp cho người sử dụng các phiên bản cũ của chương trình của chúng tôi. Chúng tôi có quyền ngừng hỗ trợ kỹ thuật trong trường hợp phiên bản hiện có ít nhất hai bản nâng cấp.

Tham gia chương trình bảo trì

Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại chỉ được cung cấp cho khách hàng đăng ký tham gia chương trình Fine Maintenance.

Đường dây nóng tại Việt nam: (+84.24) 35665.828 *

Công ty CP Công nghệ và Tư vấn thiết kế xây dựng RD, Người liên hệ: Nguyễn Văn Nam.

* Đường dây nóng hỗ trợ kỹ thuật từ thứ hai đến thứ sáu, buổi sáng từ 9:00h đến 13:00h và buổi chiều từ 15:00h đến 17:00 h.

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi sẽ yêu cầu bạn:

Nâng cấp

Các nâng cấp mới chất được cung cấp miễn phí cho tất cả các bạn đăng ký tham gia Fine Maintenance. Các khách hàng khác có thể nâng cấp qua Nâng cấp đơn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.