Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Liên hệ Hỗ trợ

Trước khi bạn liên hệ với hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi, xin vui lòng kiểm tra bạn đang dùng phiên bản mới nhất của các sản phẩm của bạn hay không .

Vấn đề vẫn tồn tại?

Hỗ trợ miễn phí

Hỗ trợ kỹ thuật cơ bản được cung cấp cho tất cả khách hàng của chúng tôi qua e-mail hoặc qua Mẫu liên hệ hỗ trự kỹ thuật miễn phí.

Ngoài ra, nếu có thể, hỗ trợ kỹ thuật cũng được cung cấp cho người sử dụng các phiên bản cũ của chương trình của chúng tôi. Chúng tôi có quyền ngừng hỗ trợ kỹ thuật trong trường hợp phiên bản hiện có ít nhất hai bản nâng cấp.

Link thảo luận các vấn đề liên quan đến sử dụng và cài đặt phần mềm GEO5 trên website Ketcau.com.

Tham gia chương trình bảo trì

Hỗ trợ kỹ thuật qua điện thoại chỉ được cung cấp cho khách hàng đăng ký tham gia chương trình Fine Maintenance.

Điện thoại đường dây nóng : +420 233 324 889. Xinbạn xem kỹ thời gian làm việc:
Thứ hai - thứ sáu: 8:00 đến 11:30 và 13:30 đến 17:00.

Nhân viên hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi sẽ yêu cầu bạn:

Nâng cấp

Các nâng cấp mới chất được cung cấp miễn phí cho tất cả các bạn đăng ký tham gia Fine Maintenance. Các khách hàng khác có thể nâng cấp qua Nâng cấp đơn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.