Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Chính sách bảo mật thông tin riêng

Phê duyệt

Khi sử dụng trang web này, bạn đồng ý với các điều khoản của Chính sách bảo mật thông tin riêng. Mỗi khi bạn cung cấp thông tin qua trang web này, bạn sẽ bằng lòng để sưu tập, sử dụng và công bố những thông tin này theo đúng thỏa thuận của Chính sách bảo mật thông tin riêng.

Những thông tin được cung cấp chủ động

Mỗi phần riêng biệt của website có thể yêu cầu thông tin từ phía bạn nhằm mục địch giúp Fine và đại diện bán hàng của Fine phản hồi, liên hệ với bạn (email và/hoặc số điện thoại, tên hoặc tên công ty... Bạn sẽ được thông báo những thông tin bắt buộc và những thông tin không bắt buộc.

Những thông tin được cung cấp bị động

Khi truy cập trang web, một số thông tin có thể sẽ được thu thập một cách bị động (nghĩa là lấy thông tin mà không cần bạn chủ động cung cấp) bằng cách sử dụng những công nghệ khác nhau (như cookies, hệ thống định lượng JavaScript, đặc biệt là Google Analytics, và yêu cầu đăng nhập thông thường vào server từ hệ thống HTTP của bạn).

Trình duyệt internet của bạn tự động chuyển một số thông tin ẩn danh sang trang web của chúng tôi, ví dụ: Địa chỉ URL của cổng thông tin web hoặc công cụ tìm kiếm bạn vừa để lại (nó được gọi là Referrer URL), địa chỉ IP của bạn, phiên bản trình duyệt và hệ điều hành mà máy tính của bạn hiện đang sử dụng, cài đặt ngôn ngữ mặc định hoặc thông tin về các add-on được cài đặt trong trình duyệt của bạn. Để hoạt động bình thường, trang web này yêu cầu bật cookies trong trình duyệt của bạn. Bạn có thể thiết lập trình duyệt để thông báo cho bạn trong trường hợp một cookie được gửi đi, hoặc bạn có thể vô hiệu hóa tất cả các tập tin cookie. Tuy nhiên, một số phần của trang web có thể không hoạt động bình thường mà không có cookie.