Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

GEO5 và các tiêu chuẩn

Các phương pháp địa kỹ thuật dùng trong bộ GEO5 được áp dụng trên toàn thế giới. Tuy nhiên hầu hết mỗi nước cũng có những tiêu chuẩn riêng của mình. Để đơn giản hoá công việc của người thiết kế và đồng thời cho phép thẩm định cấu trúc bằng tất cả các quy trình yêu cầu, GEO5 cung cấp cho người dùng phương thức áp dụng những tiêu chuẩn người dùng cần.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

GEO5 Hỗ trợ:

  • thẩm định nói chung với Hệ số an toàn
  • thẩm định nói chung theo thuyết Trạng thái giới hạn
  • thẩm định theo Eurocode EN 1997 với các phụ lục quốc gia
  • thẩm định theo LRFD 2003, LRFD 2012
  • thẩm định theo các tiêu chuẩn quốc gia (SNIP – Nga, GB – Trung quốc)

Mục đích là tách riêng biệt các tiêu chuẩn áp dụng thêm vào cũng như các thuyết thêm vào và dữ liệu đầu vào. Đầu tiên, người dùng cài đặt „Thiết lấp“ – các tiêu chuẩn và phương pháp thẩm định độ an toàn – áp dụng cho tất cả các môđun của bộ GEO5. Sau đó, khi làm việc với những môđun , người dùng không phải bận tâm với các tiêu chuẩn và các hệ số dùng khi phân tích và thẩm định, chỉ cần chọn Thiết lập đã lưu.

Chương trình cho phép người dùng nhanh chóng chuyển giữa các thiết lập khác nhau. Điều đó giúp cho công quộc phân tích theo nhiều tiêu chuẩn có hiệu quả cao hơn và đơn giản hơn.

Bạn có thể cài đặt một trong năm mươi Thiết lập (ví dụ như các phụ lục của các quốc gia EU theo EN1997), hoặc lập một thiết lập hoàn toàn mới. Những Thiết lập có thể được gửi hoặc chia sẻ với đồng nghiệp.

Mỗi phiên bản mới phả ánh yêu cầu thực tế của người dùng. Tổng số lượng các phương pháp và tiêu chuẩn được tâng cao với mỗi phiên bản mới phát hành.

Using Standards and Analysis Settings (2:06)

GEO5 Standards

Take a look at work with the standards (EN 1997, LRFD and others) in the GEO5 programs. Tutorial also explain how to easily switch between them and how to define your own settings.

Certificates

GEO5 software is certified by Chinese Government (MOHURD)
and it also conforms to the Russian State Standard (GOST-R).

GEO5 China Certification GEO5 China Certification русский сертификат

GEO5 tiết kiệm thời gian cho bạn!

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.