Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Thiết lập cá nhân

Thiết lập cá nhân

Personalized Setup là một chương trình cài đặt và quản lý bản quyền. Tải Personalized Setup chương trình tiếp nhận khóa cứng và chuẩn bị công tác cài đặt phần mềm hoặc cập nhật theo bản quyền và chế độ bảo trì của bạn.

Thiết lập cá nhân hoạt động như thế nào

 • Giấy phép của bạn được xác định bởi các thìa khóa cứng kèm theo. Việc cập nhật và cài đặt được giải quyết theo tình trạng giấy phép và bảo trì của bạn.
 • Khách hàng với bất kỳ phiên bản nào của Fine cũng có thể dùng Thiếp lập cá nhân.
  • Người sử dụng chương trình bảo trì Fine Maintenance sẽ có được phiên bản mới nhất đã phát hành.
  • Khách hàng tham gia Fine Maintenance sẽ nhận được bản nâng cấp phần mềm mới nhất cho sản phẩm bạn đã mua.
 • Bạn có thể kiểm tra các nâng cấp mới nhất đã ban hành bằng cách khởi động shortcut trong thư mục GEO5 hoặc tải về Thiết lập cá nhân.

Ưu điểm

 • Chỉ có dữ liệu cần thiết nhất sẽ được tải về trong khi cập nhật phần mềm.
 • Khi bổ sung thêm chương trình mới, bạn có thể tải về trong vài phút.
 • Nếu bạn cài đặt phiên bản demo của sản phẩm chưa mua, nó sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ ứng dụng đã được cấp giấy phép.
 • Các chương trình đã cài đặt có thể được sao chép giữa các máy tính.

Software Update

Bạn có thể cập nhật phần mềm của bạn bất cứ lúc nào bằng cách nhấp vào shortcut Nâng cấp trong thư mục của phần mềm của bạn hoặc tải về Thiết lập cá nhân.