Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Các Điều khoản và Điều kiện

Các điều khoản và điều kiện

Chương trình hỗ trợ và bảo trì Fine Maintenance

Công ty Fine s.r.o cam kết sẽ cung cấp và bảo trì những sản phẩm của mình. Hiệp ước dịnh vụ được hoàn thành cho bộ phần mềm GEO5 bao gồm tất cả các môđun thuộc bộ chương trình của người dùng.

Fine Maintenance cung cấp cho người dùng quyền cập nhật không hạn chế các phần mềm mới, ưu tiên trợ giúp kỹ thuật, hỗ trợ chuyên môn và giảm giá khi mua các chương trình mới. Điều khoản thỏa thuận thể khác đôi chút tùy thuộc vào từng vùng hoặc Đại lý địa phương.

Giá của Chương trình hỗ trợ.

Giá của chương trình Fine Maintenance chiếm 15% tổng giá trị hiện tại của tất cả các giấy phép mua cho GEO5 - Chưa kể đến những chương trình khuyến mại tại thời điểm thanh toán.

Thời gian hiệu lực

Hiệp ước được ký cho một thời gian không xác định. Các dịch vụ của chương trình hỗ trợ và bảo trì Fine Maintenance được thanh toán cho thời gian 1 năm, kể từ ngày mua sản phẩm và được tái lập hàng năm theo như hóa đơn của nhà phân phối (công ty Fine hoặc các đại lý).

Kết thúc

Thỏa thuận này sẽ tự động mất giá trị nếu các khoản phí dịch vụ không được thanh toán. Bạn có thể hủy thỏa thuận bằng cách viết email viết cho nhà cung cấp, trước khi thỏa thuận cũ hết giá trị.

Nâng cấp phần mềm

Những khách hàng đăng ký tham gia Fine Maintenance được nâng cấp miễn phí. Nâng cấp đồng nghĩa với việc cải thiện đáng kể các phiên bản chương trình bao gồm chức năng mới, hỗ trợ công nghệ mới và các hệ điều hành. Hướng dẫn sử dụng nói về phần mềm cũng được cung cấp cùng với gói nâng cấp. Người dùng sẽ được nhận miễn phí tất cả các nâng cấp của phiên bản hiện có. Những bản cập nhật chứa các chỉnh sửa lỗi, sửa đổi, bảo trì, và cải tiến nhỏ.

Cập nhật phần mềm đã sẵn sàng

Phiên bản mới ra đời thường niên vào 1 tháng 11 và được chú thích bằng năm ra đời phía sau tên phần mềm (GEO5 2016). Phần mềm có thể được cập nhật ngay lập tức bằng cách sử dụng Personalized Setup, chương trình có thể tải trên trang web của chúng tôi tại mọi thời điểm. Người dùng sẽ được thông báo về phiên bản mới trên Fine Newsletter.

Hỗ trợ kỹ thuật

Đường dây kỹ thuật nóng được cung cấp thông qua e-mail hoặc điện thoại. Nhân viên đường dây nóng giúp đỡ bạn giải quyết các khó khăn khi cài đặt hay thiết lập chương trình. Dịch vụ này được cung cấp tại Prague vào ngày làm việc 8:00-11:30 và 13:30-17:00, hoặc qua các Dealer đại lý của công ty Fine nếu có thể.

Giúp đỡ chuyên ngành

Khách hàng tham gia Fine Maintenance có thể yêu cầu hỗ trợ kỹ thuật chuyên ngành để giải quyết các vấn đề liên quan tới các chức năng của sản phẩm của chúng tôi. Sự hỗ trợ được cung cấp qua e-mail hoặc điện thoại vào ngày làm việc tại 9:00 to 12:00 and from 13:00 to 16:00 (CET).

Khuyến mại khi mua chương trình và bản quyền mới

Người đăng ký Fine Maintenance sẽ được giảm giá 10% khi mua những phần mềm và bản quyền mới. Gói giảm giá được áp dụng theo những điều khoản và điều kiện sau.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.