Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Đăng ký như thế nào

Các khách hàng của công ty Fine đều có thể đăng ký tham gia chương trình Fine Maintenance qua email, Mua hàng Online hoặc liên hệ Đại lý địa phương.

Thỏa thuận dịch vụ và các hóa đơn được gửi cho người sử dụng ngay lập tức theo đơn đặt hàng. Bạn không cần phải gửi lại bản sao đã ký.

Hợp đồng có hiệu lực ngay sau khi hóa đơn được thanh toán và khách hàng sẽ trở thành một thành viên của chương trình hỗ trợ và bảo trì Fine Maintenance và có thể sử dụng lợi thế của tất cả các dịch vụ đã nêu . Điều khoản của thỏa thuận này có thể khác nhau đôi chút, tùy thuộc vào từng vùng hoặc nhà Đại lý địa phương.

Những gì bạn cần biết và xem xét:

  • Hợp đồng dịch vụ bảo trì Fine Maintenance được ký cho bộ phần mềm (GEO5.
  • Giá của chương trình Fine Maintenance chiếm 15% tổng giá trị hiện tại của tất cả các giấy phép mua cho GEO5 - Chưa kể đến những chương trình khuyến mại tại thời điểm thanh toán.
  • Chương trình Fine Maintenance có hạn một năm kể từ ngày mua chương trình và được gia hạn theo hóa đơn của nhà cung cấp.
  • Người sử dụng các phiên bản cũ GEO5 trước tiên phải nâng cấp phần mềm của họ bằng cách mua Nâng cấp đơn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.