Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hướng dẫn kỹ thuật

Hướng dẫn kỹ thuật là tài liệu đào tạo dành cho phần mềm GEO5, được tạo ra để trả lời những câu hỏi hay được đặt ra nhất. Mục đích của từng mỗi chương là giải thích những vấn đề kỹ thuật được có thể được giải quyết với sự trợ giúp của phần mềm của chủng tôi như thế nào.

Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:
No. Tên Cập nhật Các chương trình liên quan
No. 39 Khởi tạo và chỉnh sửa mô hình địa kỹ thuật Khởi tạo và chỉnh sửa mô hình địa kỹ thuật 1/2018 Các chương trình liên quan : Địa tầng, Địa tầng – Mặt cắt địa chất

Find another Engineering manuals in English.  

 

PDF

Để xem tài liệu ơ dạng PDF, bạn cần có Adobe Reader

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.