Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Tờ rơi

Tờ rơi dạng PDF cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của chúng tôi.

PDF

Để xem tài liệu ơ dạng PDF, bạn cần có Adobe Reader

Tổn hao đất

Tổn hao đất

Giới thiệu môđun GEO5 Tổn hao đất, dùng để đánh giá độ nguy hiểm của việc phá hoại công trình do việc thi công đường hầm.

Ngôn ngữ dùng được:

Project Galerry - Tàu điện ngầm Praha

Project Galerry - Tàu điện ngầm Praha

Mô tả dự án bến tàu điện ngầm Metro, được phân bởi bộ phần mềm GEO5. Tờ rơi sũng kèm theo các dữ liệu so sánh kết qủa thực tế với các kết qủa dự đoán qua tính toán.

Ngôn ngữ dùng được:

Project Galerry - Bến tàu điện ngầm Nádraží Veleslavín

Project Galerry - Bến tàu điện ngầm Nádraží Veleslavín

Mô tả dự án bến tàu điện ngầm Nádraží Veleslavín, bến khoan với 3 vòm, dùng bê tông cốt thép đổ tại chỗ đầu tiên tại Praha

Ngôn ngữ dùng được:

Project Gallery Leaflet - Concrete Sewer

Project Gallery Leaflet - Concrete Sewer

Description of Concrete sewer project.