Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Tờ rơi

Tờ rơi dạng PDF cung cấp thông tin chung về các sản phẩm của chúng tôi.

PDF

Để xem tài liệu ơ dạng PDF, bạn cần có Adobe Reader

GEO5 Geotechnical Software Leaflet

Ngày: 02 Apr 2019
GEO5 Geotechnical Software Leaflet

This leaflet provides basic information about GEO5 software suite, which is providing solution for majority of geotechnical tasks.

Ngôn ngữ dùng được:

Project Galerry - Tàu điện ngầm Praha

Project Galerry - Tàu điện ngầm Praha

Mô tả dự án bến tàu điện ngầm Metro, được phân bởi bộ phần mềm GEO5. Tờ rơi sũng kèm theo các dữ liệu so sánh kết qủa thực tế với các kết qủa dự đoán qua tính toán.

Ngôn ngữ dùng được:

Project Galerry - Bến tàu điện ngầm Nádraží Veleslavín

Project Galerry - Bến tàu điện ngầm Nádraží Veleslavín

Mô tả dự án bến tàu điện ngầm Nádraží Veleslavín, bến khoan với 3 vòm, dùng bê tông cốt thép đổ tại chỗ đầu tiên tại Praha

Ngôn ngữ dùng được:

Project Gallery Leaflet - Mustla Bridge Estonia

Project Gallery Leaflet - Mustla Bridge Estonia

Description of Mustla Bridge project.

Ngôn ngữ:

Project Gallery Leaflet - Concrete Sewer

Project Gallery Leaflet - Concrete Sewer

Description of Concrete sewer project.

FIN EC Structural Design Software Leaflet

Ngày: 19 Jun 2019
FIN EC Structural Design Software Leaflet

This leaflet provides basic information about FIN EC software suite, which is providing solution for majority of structural design tasks.

Ngôn ngữ dùng được: