Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Thìa khóa cứng

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm của chúng tôi cùng với thìa khoá cứng bảo vệ phần mềm của chúng tôi không bị sử dụng bất hợp pháp hay sao chép.

Thìa khóa cứng là một thiết bị nhỏ bé được kết nối với cổng USB của máy tính của bạn khi sử dụng phần mềm.
Chúng tôi chia thìa khóa cứng thành hai loại:

  • địa phương - cho một máy tính (giấy phép địa phương)

HW key - Memo

  • mạng - cho nhiều máy trong một mạng (giấy phép mạng)

HW key - Net

  • dạng có hạn chế thời gian – cho một máy (phiên bản cho thuê)

HW key - Time

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.