Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

PTHH - Dòng nước

Môđun Dòng nước dùng để thực hiện phân tích dòng nước chảy ổn định cũng như không ổn định qua khối đá. Môđun Dòng nước là môđun mở rộng của bộ chương trình GEO5 PTHH dùng cho phân tích các vấn đề địa kỹ thuật rộng rãi.

Giá chương trình: $715 ( 650 € )

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Các tính năng chính

Có những tính năng sau:

 • Các mô hình vật liệu Log-tuyến tính , Van Genuchten và Gardner
 • Các điều kiện tuyến biên
 • Tuyến không thấm
 • Tuyến thấm
 • Áp lực lỗ rỗng
 • Dòng chảy vào/dòng chảy ra
 • Vùng có bề mặt thấm
 • Các điều kiện điểm biên
 • Dòng chảy vào/dòng chảy ra
 • Áp lực lỗ rỗng ở một điểm
 • Có thể mô hình các giao diện (điểm tiếp tuyến) và dầm thấm một phần
 • Mô phỏng rõ ràng sự phân bố áp lực lỗ rỗng, tốc độ dòng chảy và mặt nước ngầm

 

More Features

Tài liệu đào tạo

Môđun mở rộng của chương trình PTHH:

Môđun không được cung cấp riêng biệt. Bắt buộc kèm theo các chương trình PTHH khác.

"PTHH - Dòng nước" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Tìm hiểu thêm thông tin về văn bản đầu ra.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.