Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

PTHH - Hầm

Môđun được sử dụng rộng rãi để phân tích và thiết kế các đường hầm dưới lòng đất. Môđun Hầm là mô đun mở rộng của bộ chương trình GEO5 PTHH dùng cho phân tích các vấn đề địa kỹ thuật rộng rãi.

Giá chương trình: $2,585 ( 2,350 € )

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Các tính năng chính

Ngoài ra, môđun Hầm có những tính năng sau:

 • Có thể chọn 2 phương cách mô hình lớp áo bao bọc (Dầm - phần tử dạng 1D hoặc 2D)
 • Có thể tạo mẫu hình học lớp áo bao bọc trong từng giai đoạn riêng biệt, dùng dữ liệu nhập vào (ví dụ ở dạng DXF)
 • Lớp áo bọc đường hầm trong nền đất hoặc đá được rời rạc hoá theo lưới phát sinh hoàn toàn tự động
 • Các giai đoạn thi công phức tạp
 • Tải trọng theo hình học các lớp áo bao bọc ở dạng DXF
 • Dùng hệ số tự chùnh để mô hình hoá trạng thái 3D của khối đất đá khi đào.
 • Khai báo dầm có liên kết dạng khớp
 • Giải quyết các bi toán tải trọng nhiệt độ
 • Xem xét sự phình nở của đất
 • Xem xét độ co ngót của áo bọc
 • Phân tích áo bọc thứ cấp bằng cách thay đổi các thông số hình học (phần tử 1D) hoặc thay đổi thông số của lớp áo bọc ban đầu để có thể phân bố áp lực (phần tử 2D)
 • Mô phỏng các điểm giám sát bất kỳ trong khối đất
 • Đồ họa miêu tả sự phân bối nội lực theo bề dầy của lớp áo bọc
 • Mô phỏng các neo cố định tại điểm cuối hoặc dọc theo chiều dài
 • Mô phỏng các neo như một vùng có khối lượng đất tăng lên (vùng neo)
 • Thêm các thông tin về các tính năng của bộ GEO5

 

More Features

Tài liệu đào tạo

Môđun mở rộng của chương trình PTHH:

Môđun không được cung cấp riêng biệt. Bắt buộc kèm theo các chương trình PTHH khác.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.