Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

PTHH

Chương trình có khả năng mô hình và phân tích các vấn đề rộng rãi thuộc địa kỹ thuật như tính lún của nền đất, ván cừ/tường chắn ngầm, ổn định mái dốc, phân tích dầm trên nền đất, tích móng, phân tích dòng nước vv.

Giá chương trình: $2,585 ( 2,350 € )

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Các tính năng chính

Các mẫu vật liệu

Một mẫu đất hoặc đá đã cho có thể mô phỏng bởi việc sử dụng một mẫu vật liệu phù hợp. Giải pháp hiện thời được chọn theo các mẫu vật liệu sau:

 • Mẫu đàn hồi tuyến tính
 • Mẫu đàu hồi tuyến tính điều chỉnh
 • Mẫu Mohr-Coulomb
 • Mẫu Drucker-Prager
 • Mẫu sét Cam
 • Mẫu vật liệu - đất sét đàn dẻo

Thiết lập mẫu hình dạng, tự động phát sinh lưới

Chương trình chứa đựng mẫu hình dạng đầu vào, được cài đặt sẵn. Tất cả các bề mặt vật liệu, kết cấu mới hoặc các giai đoạn xây dựng (hố đào đường hầm,  hố đào của một móng) có thể được xác định độc lập với nhau. Trước khi phát sinh lưới, chương trình tự động đật các giao điểm của tất cả các đường đã xác định và tất cả các khu vực lân cận, tạo ra một mẫu hình dạng thích hợp.

Phát sinh lưới

Chương trình chứa chức năng cài đặt sẵn tự động sinh lưới và làm đơn giản hóa việc xây dựng của lưới phần tử hữu hạn. Cả phần tử tam giác 3-điểm và 6-điểm đều có giá trị. Mật độ của lưới phần tử hữu hạn được giả thiết không đổi cho tất cả các mẫu, nó có thể dễ dàng được lọc trong các vùng cục bộ như yêu cầu. Việc chuẩn bị một lưới ảnh hưởng cho một kết cấu phức tạp chỉ tốn một vài phút của người sử dụng. Chương trình có khả nâng tạo lưới phần tử tam giác hỗn hợp.

Các điều kiện biên

Chương trình chứa đựng chức năng tự động sinh các điều kiện biên. Trong phần lớn các ứng dụng, người sở dụng không phải lo lắng về công tác này. Nếu cần, các điều kiện biên (chuyển vị lực, gối đàn hồi, khớp, ngầm…) hoặc các điều kiện về đất nền có thể được bổ sung.

Hệ kế cấu dạng dầm

Các cấu kiện Dầm dùng để mô tả dạng dầm, áo bọc đường hầm hoặc kết cấu tấm trong các phân tích kết cấu. Kết quả của việc phân tích là chương trình đưa ra sự phân bối của nội lực (mômen uốn, lực cắt, lực dọc) dầm. Các phần tử Dầm được xác định theo đường trục. Tuy nhiên, các thông số dầm có thể được điều chỉnh trong các giai đoạn riêng biệt hoặc có thể loại bỏ.

Thanh neo, vải địa kỹ thuật, lưới địa kỹ thuật

Chương trình cho phép mô phỏng một vài thanh neo trong quá trình phân tích bài toán. Mỗi thanh neo hoàn toàn được xác định bởi điểm đầu, điểm cuội và bề dày của nó. Điểm cuối thanh neo được tự động vạch trên lưới phần tử hữu hạn hiện thời, thanh neo có thể được đặt tại một vài vị trí trong đất nền. Để đơn giản hoá việc nhập dữ liệu, điểm đầu của thanh neo có thể được đặt trên địa hình hoặc trên một mặt phân giới riêng biệt.

Tải trọng

Chương trình cho phép một vài dạng tải trọng (hình thang, đường thẳng, băng). Tải trọng có thể đặt trên  một phân giới xác định hoặc một vài vị trí trong nền đất hay đá. Trong giai đoạn sau, tải trọng hiện thời có thể được chỉnh sửa bằng cách thay đổi giá trị hoặc xóa toàn bộ.

Mực nước

Mực nước có thể được mô phỏng trong phân tích theo những cách sau đây:

 • Mực nước ngầm được nhập vào như một đường phân giới liên tục trên hoặc dưới bền mặt địa hình.
 • Các giá trị áp lực lỗ rỗng (hoặc giá trị của hệ số R¬u) được cung cấp bởi đường tiêu chuẩn áp lực lỗ rỗng. Đường tiêu chuẩn đầu tiên luôn luôn trùng với bề mặt địa hình, các đường khác có thể được đặt một vài vị trí trong nền đất. Các giá trị giữa các đường tiêu chuẩn riêng biệt được xác định thông qua nội suy tuyến tính.

Chương trình cho phép quan sát các kết quả sau:

 • Lượng thay đổi vô hướng của bề mặt chuẩn hoặc đường chuẩn (ví dụ: các thành phần ứng suất, sức căng, chuyển vị…)
 • Kết cấu biến dạng hoặc không biến dạng
 • Phân bố nội lực dọc theo các dầm
 • Vectơ biến dạng
 • Lực neo

Giá trị của các đơn vị biến dạng riêng lẻ hoặc sự thay đổi của chúng từ giai đoạn này đến giai đoạn khác được tính toán và hiển thị theo ý muốn.

Phân tích ổn định

Chương trình có thể phân tích ổn địch mái dốc tại mỗi giai đoạn của quá trình thi công. Chương trình từ từ giảm các thông số cường độ cư bản của đất. Kết quả là hệ số an toàn phù hợp cho tất cả các giai đoạn thi công.

Chương trình được sinh ra và phát triển cùng với sự giúp đỡ của đội ngũ chuyên gia trực thuộc ngành kết cấu công trình của Khoa xây dựng, Trường đại học kỹ thuật CTU tại Praha (Cộng hoà Séc). Nhóm chuyên gia đá hoạt động dưới sự điều khiển của Tiến sĩ Doc. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D.
Thên thông tin về các tính năng của bộ chương trình GEO5.

 

More Features

Tài liệu đào tạo

Môđun mở rộng của chương trình PTHH:

"PTHH" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

 • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
 • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
 • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
 • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
 • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Tìm hiểu thêm thông tin về văn bản đầu ra.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.