Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

GEO5

PTHH - Sự cố kết của đất

Mộun Sự cố kết được dùng để thực hiện phân tích mực lún dưới móng công trình, đê đất và tải trọng trên bề mặt đất theo thời gian. Mô đun Sự cố kết là mô đun mở rộng của bộ chương trình GEO5 PTHH  dùng cho phân tích các vấn đề địa kỹ thuật rộng rãi.

Giá chương trình: $715 ( 650 € )

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Các tính năng chính

Môđun PTHH - Sự cố kết chứa đựng những tính năng sau:

  • Tính sự biến dạng và mực lún của đất nền theo thời gian, tác động bởi ngoại tải trọng
  • Tải trọng không đổi hay tải trọng đổi theo thời gian
  • Các giai đoạn thi công phức tạp
  • Thêm các thông tin về các tính năng của bộ GEO5

 

 

 

More Features

Tài liệu đào tạo

Môđun mở rộng của chương trình PTHH:

Môđun không được cung cấp riêng biệt. Bắt buộc kèm theo các chương trình PTHH khác.

"PTHH - Sự cố kết của đất" Thí dụ văn bản đầu ra

Lợi ích chính của GEO5 văn bản đầ ra

  • Khả năng tự tạo các cấu trúc văn bản
  • Tiêu đề văn bản với lôgô của công ty
  • Khả năng chèn ảnh dễ dàng
  • Ảnh có thể được chỉnh sửa bởi người dùng
  • Ảnh xẽ tự tái tạo khi dữ liệu đầu vào thay đổi

Tìm hiểu thêm thông tin về văn bản đầu ra.

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.