GEO5 2018 – Kết nối kết quả khảo sát địa kỹ thuật và các chương trình thiết kế

Nếu email này không xuất hiện chính xác, vui lòng nhấp vào đây để xem trực tuyến.

 
Xem cac video ve mo dun Dịa tang

GEO5 Địa tầng học – Xây dựng mô hình địa kỹ thuật từ số liệu thí nghiệm hiện trường

Chương trình mới này cũng sẽ giúp kết xuất dữ liệu sang các chương trình khác của GEO5 cũng như sang các phần mềm trợ giúp thiết kế như AUTOCAD.

Hay lien he voi chung toi de biet them chi tiet

GEO5 Phiên bản 2018 – Các chương trình và tính năng mới

Phiên bản GEO5 2018 có bao gồm chương trình tính toán móng nông theo CPT và nhiều tính năng cải tiến mới.

Đại lý bán hàng cho Việt Nam:

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt, 37 Lê Đại Hành, Hà Nội, Việt nam
e-mail: hotline@finesoftware.vn

Nếu bạn không muốn nhận Bản tin Fine, nhấp Hủy đăng ký.