Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

Tài liệu đào tạo

Tài liệu học giúp bạn hiểu cách mà một công tác địa chất cụ thể được giải quyết cũng như phần lý thuyết được sử dụng.
Hãy xem phần mềm GEO5 thực sự trực quan như thế nào qua những tài liệu đào tạo dưới đây:

Hướng dẫn kỹ thuật sử dụng

Hướng dẫn sử dụng là tài liệu đào tạo được tạo ra như một câu trả lời cho các câu hỏi thường gặp từ người dùng của chúng tôi. Mục tiêu của mỗi chương là giải thích cách mà phần mềm của chúng tôi giải quyết một vấn đề kỹ thuật cụ thể nào đó. Họ thường sử dụng các tệp mẫu của chúng tôi, vì vậy bạn có thể mở chúng trong phần mềm và thử.

Tệp dữ liệu mẫu

Hầu hết các Hướng dẫn kỹ thuật đều hoạt động với các tệp dữ liệu mẫu của chúng tôi được phân phối cùng với phần mềm. Nhờ đó, sinh viên có thể có lợi khi so sánh kết quả của mình với sách hướng dẫn và xác thực rằng họ đã thực sự hiểu chủ đề và làm theo mẫu một cách chính xác.

Video hướng dẫn sử dụng

Video hướng dẫn giải thích các công việc cơ bản với phần mềm và cách sử dụng nó để dễ dàng giải quyết các công việc cụ thể. Tất cả các video cũng có sẵn trên kênh YouTube của chúng tôi “GEO5 Geotechnical Software”. Đăng ký bản tin Fine của chúng tôi, để bạn không bỏ lỡ bất kỳ video mới nào.

Hướng dẫn trợ giúp trực tuyến - F1

Đây là hướng dẫn trợ giúp theo ngữ cảnh có sẵn trực tiếp trong phần mềm bằng cách nhấn phím "F1". Phần trợ giúp trả lời trực tiếp cho một phần của chủ đề chương trình bằng cách hỗ trợ từng bước và cũng giải thích tất cả các phương pháp và lý thuyết được sử dụng trong phân tích.

Phần trợ giúp cũng có sẵn để tải xuống ở định dạng PDF hoặc trực tuyến tại trang web của chúng tôi.

Hướng dẫn trợ giúp kiểm chứng

Các tài liệu này nhằm mục đích chứng minh tính chính xác của các tính toán trong các chương trình của chúng tôi so với tính toán bằng tay của các bài toán cụ thể.

Các bài toán được mô tả rõ ràng và cũng chứa các liên kết đến các tệp dữ liệu mẫu được phân phối cùng phần mềm GEO5.

Bạn có muốn dạy GEO5 không? Đăng ký một phần mềm.

Chúng tôi hoặc đại lý địa phương của chúng tôi sẽ sớm liên hệ

Nhiều lời chứng thực hơn