Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Hỗ trợ online

GEO5

Tree
Settings
Sản phẩm:
Chương trình:
Ngôn ngữ:

Zemní úpravy

V rámu "Zemní úpravy" se zadávají zemní úpravy terénu. Zemní úpravy nelze zadávat v první fázi budování.

Zemní úpravy jsou určeny k jednoduchému zadávání výkopů resp. náspů. Základem zemní úpravy je tvar dna, od kterého směřují svahy výkopu resp. náspu k původnímu terénu.  Původní body a hrany terénu, které leží v oblasti zemní úpravy se při generaci automaticky vypustí.

Zemních úprav lze v rámci jedné fáze budování zadat více, nesmějí se ale křížit - v tomto případě je nutné zemní úpravy spojit do jedné. Žádná část zemní úpravy také nesmí být umístěna mimo rozměry světa - v tomto případě je nutné si uvědomit, že stěny úpravy se mohou dostat mimo rozsah světa úlohy i když dno je zadané uvnitř.

Zemní úpravu lze editovat jen ve fázi, ve které je zadána. Do další fáze budování se zemní úpravy převedou jako nové body a hrany terénu.

Pomocí tabulky: zemní úpravy se zadávají v tabulce. Tlačítkem "Přidat" se otevře dialogové okno "Nová zemní úprava", zadá se název úpravy (zaškrtnutím políček lze zadat jednotná hloubka dna a jednotný sklon svahu). Dialogové okno dále obsahuje tabulku pro zadání bodů, které určí půdorysný tvar (obecný polygon) zemní úpravy. Postup při zadávání těchto bodů, je zcela shodný jako v případě zadávání bodů terénu. Tlačítkem "Přidej" se dialog zavře a zemní úprava se vloží do tabulky.

Tlačítkem "Upravit" a "Odstranit" lze zadané zemní úpravy editovat (v dialogovém okně), nebo mazat (v tabulce lze označit více zemních úprav a najednou je smazat - vybrané zemní úpravy jsou před smazáním označeny na desktopu červeně). Změna se okamžitě vykresluje na desktopu.

Pomocí myši: mód zadávání pomocí myši se určuje stisknutím tlačítek na vodorovné liště. K dispozici jsou tyto módy:

Přidat zemní úpravu

  • úpravu lze zadat klikáním levým tlačítkem myši na desktop - postupně se určí jednotlivé body polygonu, který určuje půdorysný tvar zemní úpravy - polygon  je nutné uzavřít (poslední bod na který se klikne je počáteční bod polygonu) - po uzavření polygonu program otevře dialogové okno "Nová zemní úprava" a další postup je shodný jako v případě zadání pomocí tabulky - v případě, že úpravu nelze zadat, nebo se překrývá s již existující zemní úpravou, program na to upozorní dialogovým oknem

Editovat zemní úpravu

  • kliknutím levého tlačítka myši na již existující úpravu (viz aktivní objekty) se otevře dialogové okno "Editace zemní úpravy", ve kterém ji lze editovat (v dialogovém okně lze využít tlačítek "OK+ " a "OK+")

Odstranit zemní úpravu

  • kliknutím levého tlačítka myši na úpravu se zobrazí dialogové okno, ve kterém je nutné potvrdit smazání vybrané úpravy

Zobrazení kresby na desktopu lze v jakémkoliv režimu zadávání dat upravovat pomocí nastavení v dialogovém okně "Nastavení kreslení" a pomocí tlačítek na nástrojové liště "Ovládání kresby".

Rám "Zemní úpravy" - zadání, editace

Rám "Zemní úpravy" - zadaná zemní úprava

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí, không có giới hạn khi phân tích