Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

GEO5

BIM địa kỹ thuật (BIM-ĐKT)

Xây dựng mô hình thông tin (BIM) cho phép mọi người, quy trình và công cụ làm việc cùng nhau một cách hiệu quả trong suốt vòng đời của dự án. Các nguyên tắc BIM cũng có thể được áp dụng trong địa chất và địa kỹ thuật, vì vậy chúng tôi thấy tương lai việc phát triẻn công nghệ BIM và chúng tôi hoàn toàn hỗ trợ cho công nghệ này.

Theo quan điểm của chúng tôi, ba bước sau là cơ sở của công việc theo BIM:

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Quy trình công việc
Lưu trữ và xử lý dữ liệu được số hóa và mô hình cho suốt vòng đời của công trình - từ thiết kế đầu tiên cho đến khi xây dựng đến vận hành và bảo trì công trình

Sự kết nối
Khả năng chia sẻ dữ liệu giữa tất cả các hệ thông cùng làm việc với BIM

Mô hình 4D
Mô hình 3D của một công trình với những thay đổi dần dần theo thời gian

Quy trình làm việc

Phần cơ bản trong phương pháp tiếp cận BIM của chúng tôi là mô đun phần mềm Địa tầng cùng với các chương trình khác sau đây. Trong phần mềm, chúng tôi bắt đầu với việc thu thập thông tin và dữ liệu về vị trí và tiếp tục tạo mô hình 3D. Ví dụ về quy trình làm việc có thể bao gồm:

 • Tải các loại bản đồ qua các giai đoạn
 • Tải các điểm địa hình đã khảo sát trắc địa
 • Tải các lỗ khoan hiện có và kiểm tra hiện trường từ các nguồn trực tuyến
 • Xác định dữ liệu khảo sát thực tế công trường và gửi dữ liệu đến thiết bị di động
 • Đưa các dữ liệu về cuộc điều tra hiện trường từ thiết bị di động, tải hình ảnh và video
 • Sửa chữa các lỗ khoan và kiểm tra hiện tường, lập báo cáo về khảo sát địa chất
 • Tải dữ liệu từ phòng thí nghiệm
 • Xác định hình trụ hố khoan bằng cách nội suy các dữ liệu thí nghiệm hiện trường
 • Hình thành các đặc trưng cơ lý đất và đá
 • Tạo mặt cắt địa chất (sơ đồ lưới)
 • Tạo mô hình 3D từ các mặt cắt
 • Sử dụng mô hình tính toán các thông số của các loại địa kỹ thuật
 • Xuất mô hình 3D, hình trụ hố khoan, mặt cắt địa chất sang các mô đun phần mềm địa kỹ thuật

Bản đồ các lớp địa chất của khu vực

Các hố khoan địa chất

Tạo mặt cắt địa chất

Kết nối

Các mô đun phần mềm GEO5 không những có thể kết nối vớinhau mà còn với nhiều chương trình khác.

 • Nhập và xuất các bảng và tệp văn bản thuộc nhiều định dạng (XLSX, ODS, TXT)
 • Tải các định dạng dữ liệu đặc biệt (ví dụ: dữ liệu kiểm tra hiện trường - CPT, DMT, SPT,…)
 • Nhập đối tượng được tạo trong các chương trình khác (DXF, DWG, LandXML)
 • Sử dụng các chuẩn toàn cầu (AGS và trong tương lai là DIGGS)
 • Chia sẻ dữ liệu ở các định dạng chuẩn sang các chương trình khác (DXF, DWG, IFC, LandXML, XLSX, ODS)

Nhập dữ liệu DXF

Xuất IFC từ chương trình

Xuất sang AutoCAD

Mô hình 4D

Mô hình lớp đất 3D

Công tác đất

BIM chủ yếu giúp tiết kiệm thời gian và giúp lưu trữ tất cả dữ liệu tại một nơi. BIM cũng cho thấy rõ cách dữ liệu được xử lý cũng như được đơn giản hóa hay nội suy như thế nào.

Nhiều lời chứng thực hơn

Hãy tự trải nghiệm GEO5. Miễn phí.

Chương trình không chạy trên điện thoại. Tuy nhiên, chúng tôi đã gửi đường link để tải tới email của bạn.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.