Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Khuyến mại khi mua phần mềm mới

Người đăng ký Fine Maintenance sẽ được giảm 10% khi mua phần mềm hoặc bản quyền mới với những điều kiện sau:

  • Người dùng đăng ký Fine Maintenance cho các gói GEO5 hoặc FIN EC
  • Khuyến mại áp dụng khi mua chương trình mới hoặc bản quyền mới cho những chương trình đã mua
  • Khuyến mại sẽ tự động áp dụng khi thanh toán tại cửa hàng trực tuyến - nếu bạn đăng nhập vào tài khoản của mình

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.