Mang đến cho bạn hơn 30 cải tiến trong tất cả các chương trình GEO5 và bao gồm các hướng dẫn kỹ thuật mới.
 

Nếu email này không xuất hiện chính xác, vui lòng nhấp vào đây để xem trực tuyến.

GEO5-logo

Phiên bản mới nhất

Phiên bản mới nhất mang đến cho bạn hơn 30 cải tiến trong tất cả các chương trình GEO5 và bao gồm các hướng dẫn kỹ thuật mới.
Nhận thêm thông tin về Phiên bản mới nhất GEO5 2020.

 

Tin tức trong chương trình GEO5

 • Cọc đôi (Kiểm tra cọc cừ)
 • Làm mịn mạng lưới bằng tối ưu hóa (Ổn định mái dốc)
 • Mô hình 3D được thiết kế lại hoàn toàn và tường hỗn hợp (Tường dạng đá xây)
 • Bộ nhớ Geo và chức năng Quay trở lại/Lặp lại (trong hầu hết các chương trình)
 • Tiêu chuẩn và tình toán mới theo ghi chú của người dùng
 • +15 cải tiến khác
Tìm hiểu thêm về Bản cập nhật mùa xuân
 

Tin tức Địa tầng
Mặt cắt địa chất từ mô hình lớp đất

 • Dạng mẫu mới (tổ chức dữ liệu và tạo bản tin đầu ra)
 • Tạo mặt cắt địa chất từ mô hình lớp đất và các sửa đổi của chúng
 • Các đoạn đứt gãy được định nghĩa trực tiếp
 • Chỉnh sửa đa giác trong 3D (Mặt cắt, Công trường)
 • Giảm số lượng điểm khi gán địa hình từ tập tin
Tìm hiểu thêm về các chương trình khảo sát địa chất
 

Hướng dẫn kỹ thuật mới và cập nhật để làm việc trong các chương trình

 • #38 - Sử dụng chức năng „Chú thích“
 • #39 - Mô hình toàn bộ tường trong chương trình Tường dạng đá xây
 • #40 - Khái niệm cơ bản khi làm việc với chương trình Địa tầng
 • #41 - Mô hình nâng cao trong chương trình Địa tầng
 • #42 - Tạo tài liệu thí nghiệm
 • #43 - Diễn giải các thí nghiệm vào hồ sơ đất
 • #44 - Tạo mẫu người dùng
Tìm hiểu thêm về Hướng dẫn kỹ thuật
 

Hãy cập nhật và trải nghiệm những tính năng mới của chương trình

Người đăng ký Fine Maintenance và người dùng phiên bản GEO5 2020 có thể tải Phiên bản mới nhất và cài đặt miễn phí. Những người dùng khác có thể trải nghiệm tính năng mới trong phiên bản DEMO hoặc mua một lần Nâng cấp lên GEO5 Edition 2020 trong Mua hàng trực tuyến.

 

Công ty Cổ phần công nghệ và tư vấn thiết kế xây dựng RD, nhà phân phối mới của hãng, sẽ tổ chức hội thảo tại Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 7.

map-dealer-icoLiên hệ với đại lý tại Việt nam

Bạn tìm đại lý gần nhất có thể giúp bạn hoặc liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ mail: hotline@finesoftware.eu.

eshop-icoTính giá

Tính giá cho các chương trình, trong mục Mua hàng trực tuyến của chúng tôi – ngay lập tức, không bắt buộc và bao gồm tất cả các khuyến mãi có thể.

Fine-logo

Fine spol. s r.o., Zaverka 12, 169 00 Prague 6, Czech Republic,

E-mail: hotline@finesoftware.eu

Nếu bạn muốn hủy đăng ký nhận Bản tin Fine, hãy kích hủy đăng ký.