GEO5 2016 – Cập nhật mùa xuân
Xem trong trình duyệt của bạn   |   Hủy đăng ký
head-img head-img head-img
Thư thông báo từ Fine

GEO5 2016 – Cập nhật mùa xuân

head-img head-img


Bản cập nhật mùa xuâ của phần mềm GEO5 2016 mang lại:

- Giao diện đầu ra mới
- Tự động thông báo các bản cập nhật mới
- Thiết lập bản vẽ của người dùng
- Đất đắp nghiêng phía sau tường
- Hoạt tải ngang phía sau kết cấu
- Nhập một cách đơn giản vùng đàn hồi
  trong chương trình PTHH
- Địa hình phía dưới đỉnh tường
- Kiểm tra bề rộng vết nứt BTCT
  kiểm tra tường cừ)
- Cơ sở dữ liệu mới về cọc cừ, vải địa kỹ
  thuật và các KC khác

GEO5-Cantilever-wall

Thêm thông tin cập nhật   Bản dùng thửGEO5-2016-ing-manual


Tài liệu hướng dẫn mới

- Hướng dẫn kỹ thuật mới
  - Ổn định mái đá (chương 28, 29, 31)
  - PTHH – Phân tích dòng chảy (chương 32,33)
  - Nhập hình dạng bằng tập DXF (chương 30)

- Cập nhật tài liệu cho GEO5 2016
  (chỉ dẫn, tài liệu kỹ thuật và kiểm tra)

- Quản lý và thiết kế mới cho hỗ trợ trực tuyến

Tài liệu tập huấn có thể tải miễn phí trên trang web của chúng ta.

Cập nhật phần mềm của bạn

Người đăng ký Fine Maintenance và người dùng GEO5 2016 có thể tải và cài đặt Bản cập nhật mùa xuân miễn phí. Người dùng khác có thể xem chi phí 1 lần cập nhật trong Cửa hàng – chỉ cần đăng nhập tài khoản của bạn.Liên hệ

Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Việt
37 Lê Đại Hành, Hà Nội, Việt nam
Tel.:+(84.4)3.976.0402
Fax: +84.4.3.976.3122
E-mail: hotline@finesoftware.vn


Fine spol. s r.o., Zaverka 12, 169 00 Praha 6.
e-mail: hotline@finesoftware.cz

Nếu bạn không muốn nhận Bản tin Fine, nhấp Hủy đăng ký