Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Khách hàng của chúng tôi

Khách hàng của chúng tôi rất đa dạng, từ những công ty tư vấn thiết kế kết cấu hàng đầu thế giới, đến những đơn vị nhỏ hơn. Họ đang sử dụng phần mềm của chúng tôi với rất nhiều tiện ích và giá cả phải chăng. Hiện tại, có hơn 6000 khách hàng trên hơn 145 nước trên thế giới hài lòng với bộ phần mềm GEO5. Xin hân hạnh giới thiệu một số khách hàng chính của chúng tôi:

Argentina

 • Jorge Juan Marcuzzi y Asociados SH

Brasil

 • Federal University of Paraná
 • Laboratório de Mecânica dos Solos da UFRN
 • Nascimbem Calculo Estrutural
 • Universidade de Brasília
 • Universidade Estadual de Goias
 • Universidade Federal do Para – ITEC

Chile

Chủng Quốc Hoa Kỳ

Colombia

 • EAFIT University

  EAFIT University

 • VIECO

  VIECO

El Salvador

Mexico

Panama

 • Universidad Tecnológica de Panamá - UTP

  Universidad Tecnológica de Panamá - UTP

Paraguay

Peru

Puerto Rico

 • Ingeniar, Engineering Solutions PSC

Venezuela

Other

 • SMADA Consultants Ltd. (Jamaica)

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.