Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Gói giáo dục

Để hỗ trợ các trường đại học và khuyến khích giáo viên và sinh viên sử dụng phần mềm của chúng tôi, chúng tôi đã tạo Gói phần mềm GEO5 giáo dục phục vụ đào tạo.

300 trường đại học trên toàn thế giới sử dụng phần mềm của chúng tôi
CÁC ƯU ĐIỂM
Giá cả phải chăng cho các trường đại học
10 hoặc 50 người sử dụng cho một khóa mạng
Tất cả các chương trình trong phiên bản mới nhất
Tài liệu đào tạo được cập nhật mới nhất

Bộ phần mềm giáo dục GEO5 gồm có những mô đun nào?

  • Có sẵn tất cả các chương trình của GEO5
  • Phiên bản đầy đủ tính năng
  • Được cập nhật mới nhất

Ai có thể sử dụng Gói giáo dục?

Tất cả các trường đại học và tổ chức mà được công nhận sẽ sử dụng các khóa học địa kỹ thuật để đào tạo bằng kỹ sư. Bộ phần mềm chỉ được sử dụng cho mục đích giáo dục.

Các lựa chọn để đăng ký

Chúng tôi cung cấp các tùy chọn đăng ký 1, 3 hoặc 5 năm cho gói Giáo dục.


Số lượng người dùng cho một khóa mạng gói giáo dục

Đăng ký Gói Giáo dục đi kèm với giấy phép khóa sử dụng mạng lớp học bé (10 người dùng) hoặc lớn (50 người dùng).

1 NĂM 3 NĂM 5 NĂM
Lớp học nhỏ tối đa 10 người dùng 750 EUR 850 USD 2000 EUR 2300 USD 3000 EUR 3450 USD
Lớp học lớn tối đa 50 người dùng 1000 EUR 1150 USD 2500 EUR 2900 USD 3600 EUR 4150 USD

Tài liệu đào tạo và giảng dạy

Chúng tôi hỗ trợ và cung cấp nhiều tài liệu học tập để tạo điều kiện thuận lợi cho việc học của bạn.

  • Sách hướng dẫn sử dụng
  • Phim hướng dẫn sử dụng
  • Hướng dẫn ví dụ kiểm chứng
  • Hỗ trợ trực tuyến
  • Các tệp dữ liệu mẫu

Thông tin thêm về tài liệu đào tạo

Nhiều lời chứng thực hơn

FAQ

Có bất kỳ sự khác biệt nào giữa các chương trình GEO5 và các phiên bản giáo dục của GEO5 không?

There are not any functional differences, only the output reports in Educational programs can be saved in a non-editable format and contain the watermark ‘Educational license’.


Gói giáo dục được bảo mật như thế nào?

Bản quyền gói giáo dục đi kèm với Khóa Mạng Phần Cứng phải được cắm vào một trong các máy tính trên mạng lưới đó. Giá của khóa cứng cho phòng học nhỏ và lớn lần lượt là 130 EUR và 160 EUR. Chi phí khóa cứng được thanh toán một lần và tách riêng với giá phần mềm.


Làm thế nào để gia hạn Gói giáo dục GEO5?

Gói giáo dục có thể được gia hạn vào cuối thời hạn thêm 1-3-5 năm bằng cách gửi e-mail đến hotline@finesoftware.eu hoặc đến nhà phân phối (đại lý) bản địa của bạn.


Điều gì xảy ra nếu đăng ký Gói giáo dục GEO5 không được gia hạn?

Nếu Gói giáo dục GEO5 không được gia hạn, bản quyền sử dụng sẽ hết hạn và giáo viên cũng như sinh viên sẽ không thể tiếp tục sử dụng phần mềm GEO5 nữa.


Có thể đăng ký Gói giáo dục FIN EC không?

Có, gói giáo dục FIN EC cũng có sẵn. Giá bằng một nửa đăng ký GEO5. Liên hệ với chúng tôi tại hoặc liên hệ với nhà phân phối hoặc đại lý bản địa của bạn.