Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Giấy phép cho phiên bản Giáo dục

Fine cung cấp giấy phép phần mềm GEO5 cho mục đích giáo dục cho các trường đại học và các tổ chức học tập khác với mức giá rất ưu đãi.

Ai đủ điều kiện?

Các giáo viên (người hướng dẫn) tại các tổ chức học tập cung cấp các khóa học dẫn đến cấp bằng kỹ sư. Phần mềm chỉ có thể được sử dụng cho mục đích giáo dục.

Mức giá bao nhiêu?

  • Giá của Gói giáo dục GEO5 là 1000 EUR/1100USD cho 10 người dùng đồng thời
  • Giá của Gói giáo dục GEO5 là 1500EUR/1650USD cho 50 người dùng đồng thời

GEO5 Gói giáo dục là gói được cấp phép mạng sử dụng khóa cứng mạng (dongle), được bao gồm trong giá*.

Các tùy chọn bảo trì là gì?

Để cập nhật GEO5, bản phát hành mới và hỗ trợ kỹ thuật có sẵn theo một trong ba cách sau:
  • Đề cập GEO5 trong công việc / bài nghiên cứu và đồng ý giới thiệu / xuất bản ** chúng trong danh mục Tài liệu nghiên cứu trên trang web Fine.
  • Đăng một đề cập về GEO5 trên trang bộ phận của họ với nội dung như sau: "Cục/ Bộ của _____________ lúc _____________ sử dụng giấy phép giáo dục của Bộ phần mềm địa kỹ thuật GEO5 do Công ty Fine cung cấp."
  • Đăng ký Bảo trì hàng năm GEO5, 15% giá mua (tương ứng 150EUR/165USD và 225EUR/250USD)

Sự khác nhau giữa giấy phép giáo dục và chuyên nghiệp?

Tất cả các giấy phép Giáo dục GEO5 không có giới hạn thiết kế và phân tích và bao gồm tất cả các chương trình GEO5 (khoảng 30 chương trình). Chỉ hạn chế duy nhất là trong báo cáo:
  • Báo cáo được đánh dấu bằng nhãn sau: "Giấy phép giáo dục - Phần mềm chỉ có thể được sử dụng cho mục đích giáo dục"
  • Báo cáo không được lưu ở các định dạng có thể chỉnh sửa, chẳng hạn như Microsoft Word, Định dạng văn bản có định dạng (RTF) hoặc văn bản thuần túy

Tài liệu giảng dạy

Hãy thử sử dụng các hướng dẫn kỹ thuật của chúng tôi trong giảng dạy. Mỗi chương giải thích cách giải quyết một nhiệm vụ kỹ thuật cụ thể bằng phần mềm của chúng tôi. Sau khi cài đặt GEO5 xong cũng chứa các tệp demo với các ví dụ, được mô tả từng bước trong hướng dẫn kỹ thuật.


* Điều khoản và điều kiện giấy phép giáo dục có thể khác nhau tùy theo khu vực hoặc đại lý.

** Việc đặt tác phẩm của tác giả (hoặc liên kết đến tác phẩm của tác giả) đến các trang web của công ty Fine sẽ chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của chủ sở hữu bản quyền.

More testimonials