Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Giấy phép

Dạng giấy phép được xác định theo mục đích dùng (thương mại hay học tập) hoặc theo cách dùng (cho một máy hay nhiều máy - giấy phép mạng).

Giấy phép địa phương

Nếu bạn mua một giấy phép địa phương, bạn có thể cài đặt các phần mềm cho số lượng máy tính tùy ý, nhưng nó sẽ chỉ chạy được trên máy tính, mà thìa khoá cứng của bạn được gắn vào.

Giấy phép mạng

Nếu bạn mua giấy phép mạng, bạn có thể được dùng phần mềm trên nhiều máy trong cùng một mạng. Số lượng tối đa máy sử dụng trong cùng một lúc được xác định theo tổng số giấy phép đã mua. Để có thể dùng các ứng dụng, thìa khóa mạng cứng phải được cắm vào một máy tính có kết nối với mạng.

Giấy phép giáo dục

Giấy phép học tập của bộ GEO5 được cung cấp cho các mục đích phi thương mại với mức giá rất thuận lợi. Thêm thông tin về Giấy phép giáo dục .

Thìa khoá cứng

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm của chúng tôi cùng với thìa khoá cứng bảo vệ phần mềm của chúng tôi không bị sử dụng bất hợp pháp hay sao chép.

Thìa khóa cứng là một thiết bị nhỏ bé được kết nối với cổng USB của máy tính của bạn khi sử dụng phần mềm.

Chúng tôi chia thìa khóa cứng thành hai loại: địa phương - cho một máy tính (giấy phép địa phương), mạng - cho nhiều máy trong một mạng (giấy phép mạng) và dạng có hạn chế thời gian – cho một máy (phiên bản cho thuê).

Tải về nguyên bản Thỏa thuận cấp giấy phép ở dạng PDF.

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.