Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Gallery:

Xin hân hạnh giới thiệu những dự án đưực thiết kế bởi khách hàng của chúng tôi.

Nádraží Veleslavín Station, Prague, Czech Republic

Tên dự án:
Nádraží Veleslavín Station, Metro V.A, Prague
Địa điểm:
Prague, Czech Republic
Thời gian thi công:
2011 - 2014
Người thiết kế:
Metroprojekt Praha a.s.
Ing. Martina Urbánková
Dự án:
Three-aisled station
Length: 100m
Maximum width: 22.34 m
Maximum height: 10.25 m
Side of the excavation area 70.6 m2
Secondary excavation area 42.9 m2
Phần mềm:
GEO 5 - PTHH
Tunnel portal FEM - Results of the analysis - Phase 8 FEM - Results of the analysis - Phase 26
Project Galerry - Bến tàu điện ngầm Nádraží Veleslavín
Project Galerry - Bến tàu điện ngầm Nádraží Veleslavín
PDF, 645.59 KB

Concrete sewer, Slatina, Romania

Tên dự án:
Concrete sewer - Slatina
Địa điểm:
Slatina, jud. Olt, Romania
Thời gian thi công:
2014
Người thiết kế:
Proexrom, Romania
Phần mềm:
GEO 5 - Mái dốc neo
Instalation of the anchors and the excavation of the soil. Application of shotcrete. Result of the geotechnical analysis. Pull out, shear forces and bending moments.
Project Gallery Leaflet - Concrete Sewer
Project Gallery Leaflet - Concrete Sewer

Metro Line C, Prague, Czech Republic

Tên dự án:
Construction of Metro Line C
Địa điểm:
Prague - Ladvi - Letnany, Czech republic
Thời gian thi công:
2002–2007
Người thiết kế:
METROPROJEKT Praha, a. s.,
Ing. Jaroslav Kopecny
Phần mềm:
GEO 5 - Thiết kế hàng ván cừ
GEO 5 - Kiểm tra tường cừ
Excavation site Excavation site Verification of sheeting design
Project Galerry - Tàu điện ngầm Praha
Project Galerry - Tàu điện ngầm Praha
PDF, 723.88 KB

12-meter high Gabion Wall, Mexico

Tên dự án:
12-meter high Gabion Wall
Địa điểm:
Guanajuato, Gto. México
Thời gian thi công:
2015
Người thiết kế:
Ing. Pedro J. Villarreal Pinzón
TREE CONTACTO S.A. DE C.V.
Phần mềm:
GEO 5 - Kết cấu tường chắn rọ đá
Tài liệu:
PDF - GEO5 - Gabion report
Critical section of 12 meters high gabion. Critical section of 12 meters high gabion. Image from GEO5 - Gabion report

Pedestrian tunnel, Gdansk, Poland

Tên dự án:
Pedestrian tunnel – Gdansk
Địa điểm:
Gdańsk, Poland
Thời gian thi công:
2013
Người thiết kế:
INGEO Sp. z o.o.
Dr. Ing. Marcin Blockus
Phần mềm:
GEO 5 - PTHH - Hầm
Underpass - tunnel for pedestrians and cyclists Tunnel for pedestrians - FEM report Tunnel for pedestrians - FEM report 2

Gabion revetments, Ostrowo, Poland

Tên dự án:
Gabion revetments – Jastrzębia Góra – Ostrowo
Địa điểm:
Jastrzębia Góra – Ostrowo, Poland
Thời gian thi công:
2012
Người thiết kế:
INGEO Sp. z o.o.
Dr. Ing. Marcin Blockus
Phần mềm:
GEO 5 - Kết cấu tường chắn rọ đá
Tài liệu:
geo5-report-ostrowo.pdf
Calculation of structure - report Slope Stability verification - report

Waterworks Hosterwitz, Dresden, Germany

Tên dự án:
Waterworks Hosterwitz
Địa điểm:
Dresden - Hosterwitz, Germany
Thời gian thi công:
2012
Người thiết kế:
G.E.O.S. Ingenieurgesellschaft mbH
Dipl. – Ing. Juraj Ortuta, Dipl. – Ing. Andreas Köhler
Dự án:
Safety assessment of complex of buildings for planned increase of flood control waterworks Hosterwitz.
Phần mềm:
GEO 5 - PTHH
Waterworks Hosterwitz Geotechnical model Analyses of subsoil deformation under foundations of construction

High-rise building Soyak, Istanbul, Turkey

Tên dự án:
High-rise building Soyak
Địa điểm:
Istanbul, Turkey
Thời gian thi công:
2011-2012
Người thiết kế:
NYS Constructıon
Dự án:
Excavation depth: 32,5m
Piles installed: 10,700m
Anchors installed: 71,000m
Soil excavation: 205.000 m3
Phần mềm:
GEO 5 - Kiểm tra tường cừ
Pile curtain Props detail Support definition on Sheeting Check program

Line 4 Metro, Budapest, Hungary

Tên dự án:
Budapest Metro Line 4
Địa điểm:
Keleti Railway Station - Budapest, Hungary
Thời gian thi công:
2007
Người thiết kế:
Goda Balázs, Honti Imre, Huszka Gábor Főmterv Zrt.
Phần mềm:
GEO 5 - Kiểm tra tường cừ
Sheeting props Envelopes - Displacement, Bending moment, Shear force Sheeting props

Shopping Center and Housing Project, Antalya, Turkey

Tên dự án:
Shopping Center
Địa điểm:
Antalya, Turkey
Thời gian thi công:
2009-2010
Người thiết kế:
NYS Constructıon
Dự án:
Excavation depth: 24m
Bored Piles installed: 18,000m
Anchors installed: 108,000m
Phần mềm:
GEO 5 - Kiểm tra tường cừ
Front face where partly soil nails are used as a part of pile & anchored wall Foundation ditch with sheeting Verification of sheeting design

Tunnel ventilation access, Lérida, Spain

Tên dự án:
Tunnel ventilation in AVE and Lérida access
Địa điểm:
Avenue Once de Septiembre, Lérida, España
Thời gian thi công:
2008
Người thiết kế:
Ignacio Zuloaga
Phần mềm:
GEO 5 - PTHH
Excavation of the tunnel Geotechnical analysis Analysis of settlement

Temporary containment of terrain, Tenerife Norte, Spain

Tên dự án:
Temporary containment of terrain
Địa điểm:
Valle Colino, Tenerife Norte, Spain
Thời gian thi công:
2006
Người thiết kế:
Francisco Javier Cruz García
Phần mềm:
GEO 5 - Mái dốc neo
Shotcrete Calculation of internal stability, global stability and anchors using the software GEO5 - Nailed slopes Result of the geotechnical analysis. Pull out, shear forces and bending moments

Office buildings, Madrid, Spain

Tên dự án:
Construction office buildings “Quinta de los Molinos”
Địa điểm:
Madrid, España
Thời gian thi công:
2004-2005
Người thiết kế:
Daniel Danés Grases
Phần mềm:
GEO 5 - PTHH
GEO 5 - Mái dốc neo
Building construction site Vertical excavation parallel to the current excavation through nailed slopes with active anchors Stress and displacements analysis using the Finite Element Method (FEM) for retaining walls

High-rise building, Istanbul, Turkey

Tên dự án:
High-rise building
Địa điểm:
Istanbul, Turkey
Thời gian thi công:
2007
Người thiết kế:
NYS Project Consultancy and Constracting Co.
Ing. Yavuz Seymen
Phần mềm:
GEO 5 - Thiết kế hàng ván cừ
GEO 5 - Kiểm tra tường cừ
Front face where partly soil nails are used as a part of mini pile & anchored wall Left side Verification of sheeting design

VMO Dobrovského, Prague, Czech Republic

Tên dự án:
VMO Dobrovského Brno
Địa điểm:
Road I/42 Brno, Czech republic
Thời gian thi công:
2002–2005
Người thiết kế:
Ing. Jaroslav Lacina
Phần mềm:
GEO 5 - PTHH
Tunnel portal Visualisation of final structure Vertical stress based on tunnel analysis

New Connection, Prague, Czech Republic

Tên dự án:
New Connection Prague
Địa điểm:
Prague Main Station - Masaryk’s Station – Liben - Vysocany, Czech republic
Thời gian thi công:
2004–2010
Người thiết kế:
Ing.Miroslav Sedivy
Phần mềm:
GEO 5 - PTHH
Sheeting wall consisting of drilled piles with anchored soldier beam Retaining wall Stress analysis using the Finite Element Method

Tesare dam, Tesare, Slovakia

Tên dự án:
Tesare dam
Địa điểm:
Town of Tesare, Slovakia
Thời gian thi công:
2004
Người thiết kế:
Overall verification: Ing. Andrej Kasana
Phần mềm:
GEO 5 - Ổn định mái dốc
GEO 5 - PTHH
Sluice gate Dam of the reservoir Verification of slope stability

Kanianka dam, Slovakia

Tên dự án:
Kanianka dam
Địa điểm:
Town of Kanianka, Slovakia
Thời gian thi công:
2004
Người thiết kế:
Overall verification: Ing. Andrej Kasana
Phần mềm:
GEO 5 - Ổn định mái dốc
GEO 5 - PTHH
Bottom outlet Dam of the reservoir Stress analyses by finite element method

Drilled piles, Brasilia, Brazil

Tên dự án:
Drilled piles
Địa điểm:
Brasilia, Brazil
Thời gian thi công:
2003–2005
Người thiết kế:
Renato P. Cunha, MSc, PhD
Phần mềm:
GEO 5 - Thiết kế hàng ván cừ
GEO 5 - Kiểm tra tường cừ
Drilled-pile wall Drilled-pile wall 2 Sheeting of excavation pit – anchor introduction

Retaining walls RediRock, Newport, USA

Tên dự án:
Sanville memorial public works facility
Địa điểm:
Newport, USA
Thời gian thi công:
2008
Người thiết kế:
Souhegan Valley Engineering Inc.
New Hampshire, Newport USA
Phần mềm:
-
Retaining wall All round view to build ground Verification of wall

Bạn có cần thêm thông tin nào không?

Xem chi phí ngay lập tức trong Cửa hàng hoặc liên hệ với chúng tôi.