Đường link đã được gửi tới email của bạn.

Chúng tôi không thể gửi đường link đến email của bạn. Vui lòng kiểm tra lại địa chỉ email.

Thìa khóa cứng

Tải về gói cài đặt chương trình cho thìa khóa cứng mới nhất.

Dụng cụ nhận biết thìa khóa cứng

Phiên bản: 6.60
Ngày: 19 Dec 2013

Công cụ nhận biết và giám sát thìa khóa cứng HASP. Nó cũng cho phép bạn cập nhật hủy cài đặt.

HASP Net License Manager

Phiên bản: 8.32.5.40
Ngày: 26 Nov 2009

HASP Net/NetTime quản lý giấy phép mạng. Chỉ dùng cho mạng với thìa khóa cứng HASP Net/NetTime. Hướng dẫn cài đặt.

HASP HL driver

Phiên bản: 6.60
Ngày: 19 Dec 2013

Driver cho thìa khóa cứng HASP bạn nên dùng. Hỗ trợ hệ điều hành Microsoft:

Windows XP (32-bit and 64-bit)
Windows Server 2003 (32-bit and 64-bit)
Windows Vista (32-bit and 64-bit)
Windows 2008 (32-bit and 64-bit)
Windows 7 (32-bit and 64-bit)
Windows 8 (32-bit and 64-bit)
Windows 2008 R2
Windows Server 2012
Hướng dẫn cài đặt.

HASP 4 driver

Phiên bản: 4.102
Ngày: 26 Nov 2009

Driver cho thìa khóa cứng HASP dùng cho chương trình ban hành đến 2006. Hỗ trợ các hệ điều hành Microsoft Windows 95 , Windows 98 , Windows Me, Windows NT 4.0, Windows 2000, Windows XP, Windows Vista. Hướng dẫn cài đặt.

HASP cài đặt lại driver

Phiên bản: 6.56
Ngày: 17 May 2013

Chọn bộ điều khiển HASP để giải quyết các rắc rối liên quan tới driver thìa khóa cứng. Sau khi chương trình chạy HASP 4 và HASP HL, driver xẽ được cài đặt lại.

Nâng cấp HASP HL firmware

Phiên bản: 3.25
Ngày: 17 May 2013

Dụng cụ nâng cấp firmware thìa khóa HASP từ các phiên bản cũ, bao gồm cả bản gốc HASP HL phiên bản 2.16. Hướng dẫn cài đặt.

Cập nhật giấy phép

Phiên bản: 1.2
Ngày: 18 Jul 2013

Cấu hình thìa khóa cứng từ xa. Dùng cho quản lý và gia hạn giấy phép từ xa.

Aladdin Monitor

Phiên bản: 1.4.2
Ngày: 11 Jul 2009

Đụng cụ nhận biết bà giám sát thìa khóa cứng mạng Net HASP. Hướng dẫn cài đặt.

Yêu cầu tối thiểu cho máy tính của bạn

  • Microsoft Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 (Windows XP (SP 3), Vista)
  • Độ phân giải của màn hình 1024×768 pixels
  • USB 2.0 port (except Demo versions)

Do you need help with installation?

Mô tả tình huống gặp phải trong Mẫu Hỗ trợ Kỹ Thuật, và chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn giải pháp.